Imprægneringsventiler

Ventil til trykinjektion med BORACOL 15 professionel

Til bekæmpelse og forebyggelse af råd- og svampeangreb samt insektangreb.

Anvendelse:

Imprægneringsventiler benyttes til injektion i konstruktioners mest udsatte dele, hvor der er fugtigt, eller hvor der er mulighed for periodiske opfugtninger. Eksempelvis: Vindues- og facadepartier, døre, fod- og tagremme, spærender, indmurede/udragende bjælkeender og bindingsværk.

Produktvejledning:

Når der er injiceret med BORACOL 15 professionel, vil der foregå en diffusion indefra og ud i træet. Det giver en langtidsvirkende dybdebeskyttelse af træværket.

Montering:

Der bores huller med ca. 15 cm´s afstand afhængig af træets art og tilstand. Ved større trædimensioner placeres ventilerne forskudt for hinanden. Antallet af boringer foretages under nødvendigt hensyn til eventuelt styrketab.

Hullerne bores så dybe som muligt, dog ikke nærmere end 12 mm fra modstående sideoverflade. Jo alvorligere angrebet er, desto flere huller skal der bores. Der bores med samme diameter som de valgte ventiler. Ventilen placeres i hullet og slås i med en hammer til flugt med træets overflade. Specialslangens dysehoved presses ind i ventilen, og der trykkes væske ind i træet.

Anvendelse:

12 mm ventilen anvendes til bjælker 6″x 6″, 7″x 7″ eller 8″x 8″.

9,5 mm anvendes til konstruktioner som for eksempel: Fod- eller tagremme, indmurede eller udragende bjælkeender, vindueskarme m.v.

6,5 mm ventilen anvendes til spinkle konstruktioner som for eksempel: Vinduesrammer, døre, facadepartier m.v.

Ved efterimprægnering af nyt træ kan trykket være op til 10 atm. (1 Mpa), men i gammelt træ bør trykket ligge mellem 5 og 7 atm. (0,5-0,7 Mpa) for at undgå, at væsken trænger ud gennem mikrorevner i træet.

Mætningen viser sig ved, at væsken presses ud omkring ventilen, eller, hvis træet i nogen grad er nedbrudt, ved at væsken siver ud af det nedbrudte træ. Vær opmærksom på revner eller insektgange i træet nær ventilerne, da væske kan sprøjte ud herfra under injiceringen.

Trykinjektion foretages mindst 2 gange, gerne flere, og med 12 til 24 timers mellemrum. Ventilen forbliver i træet. Samtlige ventiler kan lukkes med plasthætter, bankes ind og afproppes med træpropper eller efterlades så efterimprægnering senere kan foretages.

Værktøj:

Sprøjteudstyr med specialdyse til injektion. Eksempelvis Wagner W 180 P.

Emballagestørrelse:

Imprægneringsventiler fås i følgende størrelser:
6,5 mm, 9,5 mm, 12 mm

Datablade kan hentes her:

Download produktblad

Vi giver gerne råd og vejledning i forbindelse med vore produkter.

Hvor findes de mest almindelige svampe?
Forebyggelse