Boracol 20 – UDGÅET

Vær opmærksom på Boracol 20 er erstattet af Boracol 15

Boracol 20 er træbeskyttelsesmiddel til professionel brug, mod svampe- og insektangreb i træ- murværk og beton.

Anvendelse af Boracol 20:

Boracol 20 professionel er godkendt af Miljøstyrelsen til erhvervsmæssig bekæmpelse af råd og svampeangreb i træværk, insektangreb i træværk samt ægte hussvamp i murværk ifølge §33 i loven om kemiske stoffer og produkter.

Ved køb af Boracol 20 professionel skal du oplyse dit CVR. nr.

Produktvejledning:

Boracol 20 professionel anvendes ufortyndet.
Påfør Boracol 20 professionel med pensel, rulle eller dypning.
Boracol 20 professionel er effektivt som grundingsmiddel for eventuel senere maling.

Forbrug:

Generelt set er forbruget afhængigt af den pågældende overflades karakter (opsugningsevne).
Forebyggende behandling:
Høvlet træ 3-4 m² pr l.
Ru træ 3-4 m² pr l

Bekæmpende behandling:

Træværk 2 m² pr l
Insektangreb 2 m² pr l
Murværk*) (Ægte hussvamp)

Forhandler af Boracol

Find forhandlere af Boracol.

Kontakt os venligst på tlf 7582 5033 for yderligere oplysninger.

Datablade kan hentes her:

Sikkerhedsblad
Teknisk mærkeblad

Vær opmærksom på Boracol 20 er erstattet af Boracol 15

Vi giver gerne råd og vejledning i forbindelse med vore produkter.

Hvor findes de mest almindelige svampe?
Forebyggelse

CLP klassificering – Fare

FARE-300x300

Kan skade forplantningsevnen.
Kan skade det ufødte barn.

Faremaerke-udraabtegn

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.