Boracol 10_3Bd

Anvendelse af Boracol 10_3Bd:

Må kun anvendes indendørs til erhvervsmæssig brug som træbeskyttelse mod træødelæggende svamp, ægte husvamp (Serpula lacrymans) og skimmelsvamp på træ og tilstødende murværk, og kun i kirker og andre bevaringsværdige bygninger, hvor mennesker ikke arbejder eller opholder sig i længere tid ad gangen. Produktet må ikke anvendes i boliger. Må kun anvendes i brugsklasse 2 jf. DS/EN335:2013.
Produktet sælges IKKE til private!

Produktvejledning:

Boracol 10_3Bd professionel anvendes ufortyndet.
Påfør Boracol 10_3Bd professionel med pensel.
Boracol 10_3Bd professionel er effektivt som grundingsmiddel for eventuel senere maling.

Forbrug:

5 m²/liter. Generelt set er forbruget afhængigt af den pågældende overflades karakter (opsugningsevne).

Emballagestørrelse:

Boracol 10_3Bd professionel fås i 5 og 20 liter.

Datablade kan hentes her:

Sikkerhedsblad
Teknisk mærkeblad

Vi giver gerne råd og vejledning i forbindelse med vore produkter.

Hvor findes de mest almindelige svampe?
Forebyggelse

CLP klassificering – Fare

FARE-300x300

Kan skade forplantningsevnen.
Kan skade det ufødte barn.

Faremaerke-udraabtegn

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.