Almindelig borebille

Hvad er almindelig borebille?

Den almindelige borebille er det insekt. De voksne borebiller (Anobium punctatum) er brune og 3-5 mm lange. De har flyvetid fra juni til august. Hunnen lægger efter parringen op til 50 æg i sprækker i træet eller i gamle flyvehuller.

Hvor findes almindelig borebille?

Den almindelige borebille er det insekt, man hyppigst ser i træværk her i landet.

Larverne er normalt 2-3 år om at udvikle sig, men de kan være helt op til 8 år om det. Det er larverne, der ødelægger træet, og de kan leve både i nåle- og løvtræ. Larvernes aktivitet ses ved, at der er drys fra flyvehullerne, eller at boremelet er skudt op af hullerne som små muldvarpeskud. Når larverne er fuldt udviklede, forlader de træet via flyvehullerne. Flyvehullerne har en diameter på 1-2 mm.

Et borebilleangreb udvikler sig oftest langsomt, men kan, hvis der er ideelle forhold, med årene fuldstændigt ødelægge træet.

Hvordan behandles almindelig borebille?

Almindelig borebille behandles med:
Boracol 15 – læs vejledning om behandling på siden

Vi giver gerne råd og vejledning i forbindelse med vore produkter.

Hvor findes de mest almindelige svampe?
Forebyggelse

CLP klassificering – Fare

FARE-300x300

Kan skade forplantningsevnen.
Kan skade det ufødte barn.

Faremaerke-udraabtegn

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.